Σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των δύο Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών Ψηφιακής Δημιουργίας της Γ.Γ.Ι.Φ. και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017:

 

α) Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά (πρωτοβάθμια εκπαίδευση):

http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2017/May/DT_23-05-2017_Panell.Math.Diag.%20Ola%20ta%20paixnidia.pdf

 

β) Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος (δευτεροβάθμια εκπαίδευση):

http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2017/May/DT_23-05-2017_Panell.Math.Diag.%20Ta%20fyl.%20tou%20Perival.pdf .

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στα θεματικά πεδία «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και «Εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).