ΣΧΕΤ.: α) Το από 23-5-2016 έγγραφό μας με θέμα "Η δέσμευση των επτά ισχυρών κρατών του πλανήτη υπέρ της ενίσχυσης της θέσης των γυναικών και της ισότητας των φύλων": http://www.isotita.gr/index.php/news/2672 .

 

β) Το από 24-5-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/May/DT_24-05-2016_Desmefsi%20G7%20Isotita%20Fylwn.pdf .

 

γ) Το από 25-5-2016 έγγραφό μας με θέμα "Επιτυχημένη δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη δέσμευση των G7 υπέρ της ισότητας των φύλων":

http://www.isotita.gr/index.php/news/2676 .

 

δ) Το από 30-5-2016 έγγραφό μας με θέμα «Η Διακήρυξη της Διάσκεψης των G7 και οι Κατευθυντήριες Αρχές για την Ισότητα των Φύλων (Ise-Shima, 26-27/5/2016)»: http://www.isotita.gr/index.php/news/2685 .

 

ε) Το από 7-6-2016 έγγραφό μας με θέμα "Η δέσμευση των G7 υπέρ της ισότητας των φύλων προβλήθηκε εκτενώς από τα Μ.Μ.Ε. χάρη στις επιτυχημένες δημόσιες δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ.": http://www.isotita.gr/index.php/news/2701 .

 

στ) Το από 14-6-2016 έγγραφό μας με θέμα «Αξιοποίηση δύο ενημερωτικών δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ των μελών του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών»: http://www.isotita.gr/index.php/news/2713 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών κατέχει δεσπόζουσα θέση στο Ανακοινωθέν της Διάσκεψης Κορυφής της Ομάδας των G7, η οποία διεξήχθη στην Ταορμίνα της Σικελίας το διήμερο 26-27 Μαΐου 2017 στο πλαίσιο της Ιταλικής Προεδρίας των G7.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία των επτά ισχυρών κρατών του πλανήτη (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Καναδάς, ΗΠΑ και Ιαπωνία) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή) αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της ισότητας των φύλων στην επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας του πλανήτη. Το εξασέλιδο Ανακοινωθέν της Διάσκεψης αποτελείται από 39 παραγράφους, οι οποίες κατανέμονται σε δεκατρείς ενότητες (σχετικός σύνδεσμος: http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/G7%20Taormina%20Leaders%27%20Communique_27052017_0.pdf):

- προοίμιο

- εξωτερική πολιτική

- παγκόσμια οικονομία

- ανισότητες

- ισότητα των φύλων

- εμπόριο

- ανθρώπινη κινητικότητα (προσφυγικό και μεταναστευτικό)

- Αφρική

- ασφάλεια τροφίμων και διατροφή

- κλίμα και ενέργεια

- καινοτομία, δεξιότητες και εργασία

- υγεία

- συμπέρασμα.

 

Η 18η παράγραφος είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην ισότητα των φύλων και περιλαμβάνει ρητή αναφορά στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια παγκοσμίως σε βάρος της βιώσιμης ανάπτυξης:

α) διακρίσεις

β) παρενόχληση

γ) βία

δ) καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ε) υποδεέστερη παρουσία στην αγορά εργασίας σε σχέση με τους άνδρες (μισθολογικό χάσμα, περισσότερες γυναίκες σε θέσεις με χαμηλά προσόντα)

στ) σχεδόν αποκλειστική ενασχόληση των γυναικών χωρίς αμοιβή με τις οικιακές εργασίες και τη φροντίδα ανήμπορων μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος

ζ) άνιση συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

 

Σύμφωνα με την ηγεσία των G7, η αειφόρος ανάπτυξη θα επιτευχθεί μόνο με την ισότιμη παρουσία των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου, καθώς και με την πλήρη αξιοποίηση των προσόντων και των ταλέντων τους. Με σκοπό την επιτάχυνση της ισχυροποίησης των γυναικών στο χώρο της οικονομίας, η Διάσκεψη υιοθέτησε τον πρώτο «Οδικό Χάρτη της Ομάδας των G7 για ένα Οικονομικό Περιβάλλον με έμφυλη διάσταση»: 

http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/Gender%20Roadmap_0.pdf .

 

Ο οκτασέλιδος Οδικός Χάρτης εστιάζει σε καίρια βήματα, τα οποία δύνανται να συμβάλουν σε ένα υγιές διεθνές οικονομικό περιβάλλον με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των δύο φύλων:

 

1) προώθηση πολιτικών υπέρ της ισότιμης συμμετοχής του γυναικείου πληθυσμού στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή

 

2) ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

 

3) αντιμετώπιση του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και εξασφάλιση αξιοπρεπών και ποιοτικών θέσεων εργασίας

 

4) αναγνώριση της άμισθης εργασίας των γυναικών στο σπίτι και αξιολόγηση της συνεισφοράς της στην οικονομία

 

5) επένδυση σε δομές κοινωνικής πρόνοιας για τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών και λοιπών εξαρτημένων ατόμων (ηλικιωμένων, ασθενών, αναπήρων)

 

6) μέριμνα για την υγεία, την ευημερία και τη σωστή διατροφή των κοριτσιών και των γυναικών, προκειμένου η ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την οικονομία να καταστεί πλήρης και ουσιαστική

 

7) ανάπτυξη διατομεακών πολιτικών για την εξάλειψη της φτώχειας

 

8) συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

 

9) αύξηση της συμμετοχής των κοριτσιών και των γυναικών σε σπουδές θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης (π.χ. μηχανολογία, πληροφορική, ιατρική, μαθηματικά)

 

10) πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

 

Δεδομένης της οριζόντιας διάστασης της ισότητας των φύλων, τα ζητήματα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και η επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης της θέσης του γυναικείου πληθυσμού εμφανίζονται στις περισσότερες ενότητες του Ανακοινωθέντος:

 

- το προοίμιο περιλαμβάνει ρητή αναφορά στην αρχή της ισότητας των φύλων στις παραγράφους 4 και 5

 

- ανάγκη αυξημένης προστασίας των γυναικών προσφύγων και μεταναστριών και των παιδιών τους (παράγραφος 25)

 

- αναβάθμιση του γυναικείου πληθυσμού της αφρικανικής ηπείρου (παράγραφος 26)

 

- ενίσχυση της ενασχόλησης των γυναικών με τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και την ιατρική (παράγραφος 34)

 

- μέριμνα για την υγεία του γυναικείου πληθυσμού καθόλη τη διάρκεια του παιδικού, εφηβικού και ενήλικου βίου (παράγραφος 38).

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).