ΣΧΕΤ.: α) Το δωδεκασέλιδο ενημερωτικό δελτίο της Δομής του «Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη συμμετοχή των Ελληνίδων στα κέντρα λήψης αποφάσεων (Μάιος 2016): http://www.isotita.gr/var/uploads/ANNOUNCEMENTS/2016/Deftero%20Enimerotiko%20Simeioma%20-%20Paratiritirio%20GGIF.pdf .

 

β) Το από 9-3-2017 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Οι συναντήσεις της Γενικής Γραμματέα Ισότητας στην Κύπρο»: http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2017/Mar/DT_09-03-2017_Oi%20Synantiseis%20tis%20GGIF%20stin%20Kypro.pdf .

 

γ) Το από 15-3-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κυπριακής Δημοκρατίας»:http://www.isotita.gr/index.php/news/3045 .

 

δ) Το από 26-5-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η έμφυλη διάσταση της ανεργίας: απόψεις και στάσεις των νέων της Κύπρου (Μάιος 2017)»:http://www.isotita.gr/index.php/news/3141 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και στο πλαίσιο ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της ισότητας των φύλων, σας γνωρίζουμε ότι στις 28-4-2017 το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κυπριακής Δημοκρατίας δημοσιοποίησε στατιστικά στοιχεία για τη θέση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Κύπρου. Το βασικό μήνυμα είναι το εξής: παρά τον αυξανόμενο αριθμό των γυναικών που συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική και δημόσια ζωή, οι γυναίκες εξακολουθούν να υπο-εκπροσωπούνται σε σημαντικές θέσεις λήψης αποφάσεων, όπως στην Κυβέρνηση, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και  στα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια.

 

Ωστόσο, ως θετικές εξελίξεις καταγράφονται οι  διορισμοί γυναικών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε υψηλόβαθμες θέσεις: Επίτροπος Νομοθεσίας και Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Επίτροπος για το Περιβάλλον, Επίτροπος για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Γυναίκες επίσης είναι επικεφαλής του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας.

Ακολουθούν ορισμένα χαρακτηριστικά στατιστικά δεδομένα:

1) Υπάρχει μόνο μία γυναίκα από τους έντεκα Υπουργούς στο Υπουργικό Συμβούλιο (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), μόνο μία γυναίκα από τα πέντε μέλη  της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ενώ δεν υπάρχουν γυναίκες στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

2) Γυναίκες δικαστές στην Κύπρο δεν υπήρχαν μέχρι το 1986. Από τότε, ο αριθμός τους αυξάνεται σταθερά, φθάνοντας το 44,3% το 2011, 43,6% το 2013 και σχεδόν 50% το 2016: ο συνολικός αριθμός των γυναικών δικαστών στην Κύπρο είναι 54 από 111. Υπήρχαν επίσης 5 γυναίκες από 13 (38,5%) δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο το 2016.

3) Το ποσοστό των γυναικών ανώτερων δημοσίων υπαλλήλων αυξήθηκε από 13,5% το 2000 - 32,7% το 2011 και 37,3% το 2013. Υπάρχουν, επίσης, τρεις γυναίκες από τους έντεκα Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων (27,3%) και 15 γυναίκες από 39 τμηματάρχες / Υπηρεσίες Υπουργείων (38,5%).

4) Το ποσοστό των γυναικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι 17,86% (10 από 56) το 2016, παρουσιάζοντας αυξητική τάση, σε σύγκριση με 12,5% το 2009, 10,7% το 2001 και 5,4% το 1991.

5) Η συμμετοχή των γυναικών σε Δημοτικά Συμβούλια αυξάνεται σταδιακά, αλλά παραμένει φτωχή. Με βάση τις Δημοτικές Εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου 2016, μόνο τέσσερις γυναίκες εξελέγησαν δήμαρχοι από το σύνολο των 39 υποψηφίων/ες (10,26%) και 88 γυναίκες εξελέγησαν ως μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων από τους 1891 υποψήφιους/ες (4,65%). Ως επικεφαλής/ Πρόεδροι χωριών/ Κοινοτικών Συμβουλίων εξελέγησαν 21 γυναίκες από 256 υποψήφιους/ες  (8,2%), 209 γυναίκες από 1407 υποψήφιους/ες  (14,85%) εξελέγησαν ως μέλη του χωριού / Κοινοτικών Συμβουλίων,  καθώς και 99 γυναίκες από 219 υποψήφιους/ες (45,2%) εξελέγησαν ως μέλη των Σχολικών Εφορειών.

6) Από τα έξι μέλη της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο το ένα μέλος είναι γυναίκα.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί η δισέλιδη ανακοίνωση του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κυπριακής Δημοκρατίας:

http://www.institutionforgenderequality.gov.cy/equality/equality.nsf/All/05AFDACDE7C8C8D7C22581100031736C?OpenDocument .

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).