Ημερίδα Διαβούλευσης με θέμα Άξονας Ισότητας του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας οργανώνει Ημερίδα Διαβούλευσης, την 1η Απριλίου 2008 στο Ξενοδοχείο ESPERIA PALACE, προκειμένου να ενημερώσει τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και τις ΜΚΟ για τους ειδικούς στόχους του άξονα με τίτλο «Η ενδυνάμωση των πολιτικών Ισότητας σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών

Ε. Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» 

Άξονας  Προτεραιότητας ΙΙΙ: «Ενδυνάμωση των πολιτικών Ισότητας σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης»

 

 

Πρόσκληση Ημερίδας Διαβούλευσης, Αθήνα, 1η  Απριλίου 2008, Ξενοδοχείο Esperia Palace

 

Πρόγραμμα Ημερίδας Διαβούλευσης, Αθήνα, 1η  Απριλίου 2008, Ξενοδοχείο Esperia Palace