Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου :: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων