ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Γ.Γ.Ι.Φ.)

 

 Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων

 


ggif@isotita.gr  

 

 

Γραφείο Γενικής Γραμματέως

 

213 1511 102-3

gramggif@isotita.gr  

 

 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

 

Δημοσθένης Τρέμος

dtremos@isotita.gr

213 1511 145

 

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων σχεδιάζει, υλοποιεί, παρακολουθεί και τεκμηριώνει την εθνική πολιτική για την ισότητα των φύλων, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Η Διεύθυνση έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για την προώθηση πολιτικών ισότητας. Επίσης, την ανάπτυξη κι εφαρμογή εργαλείων με τα οποία θα αξιολογείται η επίδραση των διάφορων δράσεων και πολιτικών στην ισότητα των φύλων, καθώς και η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζομένων πολιτικών ισότητας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τη συνεργασία με φορείς, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για θέματα αρμοδιότητας της.

Συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης

 

Προϊσταμένη Τμήματος  

 

 

Χριστίνα Γεράκη

xgeraki@isotita.gr

213 1511 134 

 

Υλοποίησης και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 

 

Προϊσταμένη Τμήματος 

Ζωή Μαγουλά

zmagoula@isotita.gr

213 1511 153

 

Νομικής και Οικονομικής Παρακολούθησης Μηχανισμών Ισότητας των Φύλων      

                                                                 

Προϊσταμένη Τμήματος                          

Έφη Λυμπεροπούλου

elympero@isotita.gr

213 1511 147 & 2131511111 

 

 

Διεύθυνση Yπηρεσιών προς Πολίτες και Φορείς 

 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου

katsivardakou@isotita.gr

213 1511 113

 

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών προς Πολίτες και Φορείς είναι επιφορτισμένη με το συντονισμό του γενικού πλαισίου συνεργασίας, δικτύωσης και παροχής υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, για θέματα ισότητας των φύλων, όπως επίσης και με τη θεσμική συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. σε διεθνείς και εθνικούς μηχανισμούς

Συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

 

Προϊσταμένη Τμήματος

 

Ελένη Τάτση

tatsi@isotita.gr

213 1511 114

 

Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας 

 

Προϊσταμένη Τμήματος

 

Γεωργία Παπαγεωργίου

geopapag@isotita.gr

213 1511 137

 

Δικτύωσης, Δημοσιότητας και Βιβλιοθήκης - Ιστορικού Αρχείου 

 

Προϊσταμένη Τμήματος

 

Άννα Μεγάλου

a_megalou@isotita.gr

213 1511 136