ΓΕΝΙΚΑ

 

Η Βιβλιοθήκη  Θεμάτων Ισότητας και Φύλου είναι η μοναδική ειδική βιβλιοθήκη  για θέματα ισότητας των φύλων και ιστορίας του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα. Υπάγεται στο Τμήμα Δικτύωσης, Δημοσιότητας και Βιβλιοθήκης-Ιστορικού Αρχείου της  Δ/νσης Υπηρεσιών προς Πολίτες και Φορείς της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός της είναι  να συγκεντρώνει πληροφορίες και τεκμήρια που αφορούν στα θέματα φύλου και να φροντίζει αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους ηλεκτρονικούς πόρους να τα διαθέτει στο ενδιαφερόμενο κοινό. Η βιβλιοθήκη έχει αναλάβει επίσης τη συγκέντρωση παλαιών, σπάνιων και πολύτιμων ντοκουμέντων, καθώς και εικαστικού υλικού. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η διάσωση και αξιοποίηση του υλικού αυτού που καταγράφει την αρχή και την πορεία των γυναικείων αγώνων για ισότητα στη χώρα μας. Το σπάνιο αυτό υλικό από τις αρχές του 2007 αποτελεί πλέον το Ιστορικό Αρχείο.

 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1984 από το Συμβούλιο Ισότητας των δύο Φύλων (ΣΙΦ). Το ΣΙΦ  ήταν ο πρώτος ελληνικός κυβερνητικός φορέας για την προώθηση της ισότητας και τη βελτίωση της θέσης της Ελληνίδας. Από την ίδρυσή του το 1983, ανέλαβε να καλύψει το κενό στην πληροφόρηση στα θέματά της, εφόσον μέχρι τότε μόνο σκόρπιες και ανοργάνωτες συλλογές υπήρχαν στον ελληνικό χώρο. Στην πορεία, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) (όπως το 1985 αναβαθμίστηκε το ΣΙΦ) που ανήκει στο Υπ. Εσωτερικών, στήριξε ιδιαίτερα και αναβάθμισε το ρόλο της Βιβλιοθήκης διαθέτοντας μεγάλα κονδύλια  για την αγορά βιβλίων, την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και τελικά τη μετακόμισή της το 2000 σε δικό της μεγαλύτερο και καταλληλότερο χώρο. 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης αποτελείται από βιβλία, φυλλάδια, διακηρύξεις, λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, αφίσες, φωτογραφικές συλλογές, νόμους, περιοδικά, κλπ. γραμμένες από ή για γυναίκες. Αριθμεί δε, 13.500 τίτλους βιβλίων και 20 τίτλους περιοδικών και είναι οργανωμένη στις εξής Θεματικές Ενότητες:

Γενικό πληροφοριακό υλικό, γυναικείες σπουδές, μυθολογία, θρησκεία, κοινωνική ανθρωπολογία, γυναικεία ιστορία, βιογραφίες , φιλοσοφία, γυναικείο κίνημα/φεμινιστική ιδεολογία, πολιτική, δίκαιο/νομική θέση, θέση των γυναικών στην Ελλάδα και αλλού, κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, δημογραφία, περιβάλλον, στέγαση, ρόλοι των φύλων, εκπαίδευση, απασχόληση, τέχνες και πολιτισμός, ΜΜΕ, γλώσσα, αθλητισμός, ψυχολογία, ψυχική σωματική και αναπαραγωγική υγεία, σεξουαλικότητα, οικογένεια και γάμος, λογοτεχνία.

Ο εμπλουτισμός της  Βιβλιοθήκης γίνεται με αγορές και δωρεές.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η διαδικασία που ακολουθεί η Βιβλιοθήκη προκειμένου να εμπλουτίσει την έντυπη συλλογή της και έπειτα να την οργανώσει έχει δύο φάσεις που είναι συνοπτικά οι εξής:

  • Επιλογή και παραγγελία των καταλληλότερων βιβλίων και περιοδικών με σκοπό την κάλυψη πρώτον των ελληνικών και δεύτερον των ξενόγλωσσων τίτλων μέσα στα πλαίσια του εκάστοτε προϋπολογισμού.
  • Αποδοχή δωρεών
  • Βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού η οποία περιλαμβάνει:

Α) Καταλογογράφηση βάσει των Αγγλο-Αμερικάνικων Κανόνων Καταλογογράφησης ΙΙ.

Β) Ταξινόμηση του υλικού σύμφωνα με το ειδικό για  θέματα φύλου  Ταξινομικό Σύστημα  που χρησιμοποιεί  η Βιβλιοθήκη, το οποίο προτάθηκε από την ειδική για απεσταλμένη του ΟΟΣΑ Κα Jytte Larsen το 1985.Το σύστημα αυτό έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού αλλά και της ελληνικής γλώσσας και συνεχώς εμπλουτίζεται με νέους όρους.

Γ) Καταχώριση των στοιχείων των βιβλίων στον Η/Υ όπου λειτουργεί το βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα Vubis Smart.

Δ) Ταξιθέτηση των βιβλίων στα ράφια κατά θέμα.

Ε) Επιλεκτική αποδελτίωση των επιστημονικών περιοδικών στα οποία είναι συνδρομήτρια η Βιβλιοθήκη.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΩΝ

Η Βιβλιοθήκη δέχεται δωρεές με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας και Δανεισμού της Βιβλιοθήκης .  Για την αποδοχή ή μη μιας δωρεάς, λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως η γενικότερη πολιτική ανάπτυξης της συλλογής, η φυσική κατάσταση του υλικού καθώς και οι τυχόν όροι του δωρητή ή της δωρήτριας.

 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Δανεισμού, οι όροι δανεισμού είναι διαφορετικοί για τους υπαλλήλους της Γ.Γ.Ι.Φ. και για τους εξωτερικούς αναγνώστες. Επίσης διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος ή τη σπανιότητα του ντοκουμέντου.

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Κων/να Πεντάρχου

Τηλ.: 2103215618 (εσωτ. 103)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: library@isotita.gr & kpedarxou@isotita.gr

 

Χαράλαμπος Κλημεντίδης

Τηλ.: 2103215618 (εσωτ. 101)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  bklimedidis@isotita.gr