Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης, επίπεδο εκπαιδεύσης και φύλο, 2005 Δ' Τρίμηνο.