Ο Οδηγός Γυναικείων Αρχείων στην Ελλάδα είναι μία ηλεκτρονική Βάση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου, που περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για αρχεία, υπο-αρχεία και συλλογές, που έχουν παραχθεί από, ή/και επικεντρώνονται σε γυναικείες προσωπικότητες, γυναικείες οργανώσεις και συλλόγους και γενικά, σε κάθε είδους συλλογικότητες ή δράσεις που αφορούν στην γυναικεία ιστορία στη χώρα μας. Ο Κατάλογος αυτός περιέχει 980 Αρχεία και αποτελεί Παραδοτέο του Αναδόχου (ΕΚΚΕ) του υποέργου «Χαρτογράφηση των γυναικείων αρχείων όλης της χώρας», που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

Για την αρχειακή περιγραφή των συνόλων, χρησιμοποιούνται τα περιγραφικά πεδία του Διεθνούς Προτύπου Αρχειακής Περιγραφής (ΔΙΠΑΠ ΙΙ) που τα κυριότερα είναι: τα στοιχεία κατόχου και παραγωγού, η διοικητική Ιστορία ή το βιογραφικό σημείωμα του παραγωγού, το θεματικό περιεχόμενο, η χρονική περίοδος λειτουργίας, η κατηγορία του αρχείου (ενεργό/ιστορικό), το μέγεθος και υπόστρωμα, η προσβασιμότητα, ο διαθέσιμος Ιστότοπος, κ.λ.π..

 

          Είσοδος στον On-line Κατάλογο


Για ένταξη νέου Αρχειακού συνόλου στον Κατάλογο ή για προτάσεις εμπλουτισμού, διορθώσεων και βελτιώσεων, συμπληρώστε και στείλτε την Φόρμα υποβολής αιτήματος .

 

* Στην ελληνική μυθολογία η Κλειώ ήταν η Μούσα της επικής ποίησης και της Ιστορίας. Το όνομα της προέρχεται από τη ρίζα κλέω/κλείω που σημαίνει αφηγούμαι ή κάνω γνωστό.