Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων καταθέτει σχέδιο νόμου για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων    (18-04-2016)

 

Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την επεξεργασία σχεδίου νόμου για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων


Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την επεξεργασία σχεδίου νόμου για την τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου


Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την επεξεργασία σχεδίου νόμου για την αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών