Σε αυτό το τμήμα δημοσιεύονται πληροφορίες για τις αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ι.Φ. ως φορέα κυβερνητικής πολιτικής καθώς και για την δομή της υπηρεσίας