Σε αυτό το τμήμα δημοσιεύονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην Απασχόληση, την Εκπαίδευση και τα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων καθώς και στοιχεία που αφορούν στη Βία κατά των γυναικών, τον πολιτισμό και την υγεία γυναικών και ανδρών.