ΓΕΝΙΚΑ

Η Βιβλιοθήκη είναι καθημερινά ανοιχτή στο κοινό, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ - 15:00 μ.μ.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μελετούν μέσα στο αναγνωστήριο, να φωτοτυπούν και να δανείζονται βιβλία πάντα σεβόμενοι τον Κανονισμό Λειτουργίας & Δανεισμού της Βιβλιοθήκης και την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την προστασία των συγγραφικών δικαιωμάτων (copyright).

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας & Δανεισμού, οι όροι δανεισμού είναι διαφορετικοί για τους  υπαλλήλους της Γ.Γ.Ι.Φ. και τους εξωτερικούς αναγνώστες. Επίσης διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος ή τη σπανιότητα του ντοκουμέντου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Σήμερα, με την αλματώδη αύξηση του όγκου των πληροφοριών και την παράλληλη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων και πόρων, η βιβλιοθήκη παρέχει πλέον των συμβατικών υπηρεσιών της και τις παρακάτω ηλεκτρονικές:

·         On-line Αναζήτηση του υλικού μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης είτε στον κατάλογο (OPAC) της Βιβλιοθήκης, είτε σ’ αυτόν του Ιστορικού Αρχείου.

·        Αποδοχή αιτημάτων απομακρυσμένων χρηστών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή τηλεφώνου, που αφορούν την σύνταξη και αποστολή ειδικών βιβλιογραφιών ή άλλων πληροφοριών.

·       Αναζήτηση σε δικτυακούς τόπους και βάσεις δεδομένων ντοκουμέντων σε ηλεκτρονική μορφή και η εν συνεχεία αποθήκευσή τους στη βάση μας.

·         Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης των εκάστοτε νέων αποκτημάτων, των υπο-παραγγελία βιβλίων καθώς και του υλικού από δωρεές.

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Ιστορικού Αρχείου  ξεκίνησε και επιδιώκεται να συνεχιστεί, η ψηφιοποίηση και ανάρτηση στο Διαδίκτυο κάποιων σημαντικών παλαιών και σπάνιων τεκμηρίων. Πρόσβαση στα ψηφιοποιημένα αυτά τεκμήρια παρέχεται μέσω της σελίδας του Ιστορικού αρχείου  ή μέσω του OPAC του Ιστορικού Αρχείου. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι προστασία αφενός των παλαιού χαρτώου αρχειακού υλικού και αφετέρου  η δυνατότητα χρήσης της ηλεκτρονικής μορφής του κειμένου (εφόσον το επιτρέπει ο Νόμος περί Πνευματικών Δικαιωμάτων) από κάθε απομακρυσμένο χρήστη/χρήστρια σε όποιο χρόνο αυτός/αυτή το επιθυμεί.