ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ TRAFFICKING

Για το πλαίσιο και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι. για την εμπορία ανθρώπων - trafficking περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πληροφορίες για τα Προγράμματα ΥΔΑΣ / Υπουργείου Εξωτερικών - Γενικής Γραμματείας Ισότητας που αφορούν στη διακίνηση γυναικών.

 

Υπηρεσίες αρωγής θυμάτων trafficking

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( Ε.Κ.Κ.Α.) πρώην Ε.Κ.Α.ΚΒ.
Τηλ.:     197

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας
Συμβουλευτικά Κέντρα για τη Βία κατά των Γυναικών

  • Νίκης 11, Αθήνα
    Τηλ.: 210 3317305 - 6
  • Αλκιβιάδου 76, Πειραιάς
    Τηλ.:210 41 12 091, 41 29 101

 

Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας
Τηλ.: 210 69 15 111

 

Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής
Ομάδα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων
210 64 76 238- 210 64 76 921

 

Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης
Ομάδα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων
2310 388 366, 231 388 363

 

Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Θυμάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Γ. Παπανδρέου 2, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 78 810, 72 378      Γραμμή SΟS : 26510 33033

 

Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Κακομεταχείρισης
Μοργκεντάου 9, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 281 091, 2310 555378

 

Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης
Γραμμή SOS κατά της σωματεμπορίας  800 11 14400

 

Κλίμακα (ΜΚΟ)
Τηλ.: 210 3417160 - 3

 

Διεθνής Εταιρεία Στήριξης Οικογένειας (Δ.Ε.Σ.Ο)
210 8104079

 

Αλληλεγγύη (Μ.Κ.Ο. της Εκκλησίας της Ελλάδος)
Γραμμή SOS     800 1137777
210 8695038-40

 

Σύνδεσμος Γυναικείων Σωματείων Νομού Ηρακλείου Κρήτης
Γραμμή SOS     800 1116000