Ο Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ) του Τμήματος Μακεδονίας της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, διεξάγουν έρευνα σχετικά με το θέμα της συμμετοχής των Γυναικών στα υψηλά κλιμάκια ιεραρχίας και στα Διοικητικά Συμβούλια των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα της στατιστικής καταγραφής καθώς και τα σχετικά συμπεράσματα της, θα παρουσιαστούν σε ανοιχτή Δημόσια Συζήτηση μεταξύ των φορέων της Βόρειας Ελλάδος (ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ, ΣΕΠΒΕ, ΣΕΓΕ, Επιμελητήρια κλπ) που θα διοργανωθεί από το ΤΟΓΜΕ – Τμήμα Μακεδονίας στις 8 Νοεμβρίου του 2013, σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Το περιθώριο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2013.

Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια ως προς τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. O χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου είναι μόλις 3-5 λεπτά.

https://docs.google.com/forms/d/1nxQKkHBj0pCk_jKKkHUntyAeoEJNSgfyTKUF5UdB7mU/viewform