ΣΧΕΤ.:  α) Το από 17-10-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με τίτλο «Διαδικτυακή πύλη για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ε.Ε.»:

http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/Oct/DT_17-10-2016_Diadiktyaki%20Pulh%20gia%20th%20Gyn.Epixeirimatikotita%20stin%20EE.pdf  .

 

β) Το από 18-10-2016 έγγραφό μας με θέμα «Εξαιρετική επιτυχία της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη υπέρ της γυναικείας επιχειρηματικότητας»: http://www.isotita.gr/index.php/news/2859 .

 

γ) Το από 29-11-2016 έγγραφό μας με θέμα «Εμπεριστατωμένη ενημερωτική έκθεση για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ε.Ε. (Νοέμβριος 2016)»: http://www.isotita.gr/index.php/news/2915 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι η «Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate» αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την προώθηση του γυναικείου επιχειρείν στην Ε.Ε.

 

Η εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα λειτουργεί ως εργαλείο γνώσης, δικτύωσης και προβολής χωρίς οικονομική επιβάρυνση προς όφελος της οικονομικής ενδυνάμωσης του γυναικείου πληθυσμού.

 

Τόσο η Ε.Ε. όσο και ο κρατικός φορέας ισότητας των φύλων της Ελλάδας προσκαλούν φορείς και ιδιώτες να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της εγγραφής τους ως εξής:

 

- για γυναίκες επιχειρηματίες https://wegate.eu/entrepreneur/register

 

- για οργανώσεις και φορείς https://wegate.eu/organisation/register .

 

Επιπλέον, μπορείτε να ακολουθείτε την «Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate» στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn μέσω του συνδέσμου https://www.linkedin.com/company/wegate .

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).