Σας κοινοποιούμε τον σύνδεσμο από τον ιστότοπο Inside Story με το άρθρο της δημοσιογράφου κας Δήμητρας Τριανταφύλλου με τίτλο "Εργαζόμενη μητέρα στην Ελλάδα": https://insidestory.gr/article/ergazomeni-mitera-ellada?token=B14A9S289W&utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=op&utm_content=%2Farticle%2Fergazomeni-mitera-ellada .

 

Το εμπεριστατωμένο άρθρο, το οποίο αναρτήθηκε στην ενότητα "Γυναίκες, Ελλάδα, Κοινωνία" στις 12-5-2017, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δηλώσεις της κας Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων και του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

Επιπλέον, το εν λόγω άρθρο αναφέρεται σε τεκμηριωτικό υλικό, το οποίο παρασχέθηκε έγκαιρα στη δημοσιογράφο από τον κ.Διευθυντή και το αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Νομικής & Οικονομικής Παρακολούθησης Μηχανισμών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με αρμοδιότητα τα νομικά ζητήματα.

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).