Κατάλογος Περιοδικών της Βιβλιοθήκης


Εδώ παρουσιάζονται μόνο οι τίτλοι των περιοδικών στα οποία η βιβλιοθήκη έχει συνδρομή τα τελευταία χρόνια και τα τεύχη τους έχουν κανονική συχνότητα. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει στο αρχείο της και πολλά άλλα, φεμινιστικά ή μη, περιοδικά παλαιοτέρων ετών όπως π.χ. "Εφημερίς των Κυριών" (1887-1888), "Δίνη", "Κατίνα", "Πόλη των Γυναικών", κ.λπ. τα οποία έχουν σταματήσει να εκδίδονται.

Η παρουσίαση των περιοδικών γίνεται με τον εξής τρόπο:

Τίτλος περιοδικού
Εκδότης
Σύνολο τευχών της συλλογής.*

*(Εάν μετά την αναφορά του πρώτου τεύχους ακολουθεί - (παύλα) και μετά κενό, σημαίνει ότι η βιβλιοθήκη εξακολουθεί και παίρνει μέχρι και σήμερα το περιοδικό).

 


Α. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ


Ο Αγώνας της Γυναίκας
Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
No 1 (1979) -

Σημ.: Ψηφιοποιημένα τεύχη του περιοδικού αυτού για τα έτη 1923-1967 και 1979-1989 θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.genderpanteion.gr/gr/arxeia_agonas.php του προγράμματος "Σπουδές Φύλου και ισότητας στις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες" του Παντείου Παν/μίου.

Αστυνομική Ανασκόπηση (πρώην Αστυνομική Επιθεώρηση)
Μηνιαία Έκδοση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης
No 7/9 (1984) -

Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθογραφίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τμήμα Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Νο 1 (1992) -

Δημόσιος Τομέας
Ειδική Εκδοτική "Ν. Σαρρής - Αν. Φούφα" Α.Ε.
Νο 1 (1985) -

Διοικητική Ενημέρωση
Ειδική Εκδοτική Α.Ε.Ε.Β.Ε.
Νο 15 (1999) -

Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες
Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος
Νο 2 (1985) -

Ενημέρωση
Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. / Ι.Ν.Ε.
Νο 1 (1995) -

Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων
Ειδική Εκδοτική "Ν. Σαρρής - Αν. Φούφα" Α.Ε.
Νο 1 (1996) -

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών θεμάτων
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Νο  3 (2000) -

Μέντορας
Περιοδικό Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Ερευνών .- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Νο 1(1999) -

Τα Νέα του Οικογενειακού Προγραμματισμού
Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού
Νο 1 (2004) –

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη: Εξαμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση
Εκδόσεις Διόνικος
τομ.1, τευχ. 1 (Άνοιξη 2006) -

Δια βίου : Επιστημονική επιθεώρηση για τη δια βίου μάθηση
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
τομ.1, τευχ.1 (Ιαν.-Ιούν. 2007) –

Η ΟΓΕ σας ενημερώνει
Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος
τευχ.3 (Οκτ.2010) -

Τετράδια του Ι.Ν.Ε.
Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε.
Νο 3 (1995) -

Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
Νο 1 (2000) -Β. ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

The European Journal of Women' Studies
SAGE and WISE
V.6, No 1 (1999) -

Journal of Gender Studies
An International Forum for the Debate on Gender in all Fields of Study Carfax Publications
V.8, No 1 (1999) -

Signs
The University of Chicago Press
V.26, No 2 (2001) -

Social Agenda
Office for Official Publications of the European Communities
No 1 (2002)