Στο πλαίσιο του τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της Ιταλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2014) διεξάγεται ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση με θέμα ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας στην ανάπτυξη της Ε.Ε. Πολίτες και φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, καλούνται να στείλουν σκέψεις, ιδέες και προτάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιταλικού Υπουργείου Εργασίας socialeconomyrome2014@lavoro.gov.it μέχρι 15/9/2014.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα αποτελέσουν τη βάση των συζητήσεων διεθνούς συνεδρίου με το ίδιο θέμα, το οποίο θα διεξαχθεί στη Ρώμη το διήμερο

17-18/11/2014. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση και μέχρι 15/9/2014 μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους όσοι/όσες επιθυμούν να είναι ομιλητές/ομιλήτριες στο συνέδριο.

Στη χώρα μας ο Ν.4019/2011 διέπει το πλαίσιο λειτουργίας της κοινωνικής οικονομίας. Ως κοινωνική οικονομία ορίζεται το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων

(σχετικός σύνδεσμος ΦΕΚ:  http://www.keko.gr/el/Documents/FEK_216_2011_(N.4019_Nomos_Koinonikis_Oikonomias).pdf ).