Σας γνωρίζουμε ότι τα θέματα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών συμπεριλαμβάνεται στη θεματολογία του Δημόσιου Forum του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO Public Forum 2014), το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα του Οργανισμού στη Γενεύη το διάστημα 1-3 Οκτωβρίου 2014. Ο Π.Ο.Ε. είναι ο μοναδικός διεθνής οργανισμός που ασχολείται με τους κανόνες που διέπουν το εμπόριο  μεταξύ των χωρών. Περιλαμβάνει μία σειρά από Συμφωνίες, οι οποίες είναι το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων της μεγάλης πλειοψηφίας των χωρών της παγκόσμιας κοινότητας και έχουν επικυρωθεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Σκοπός του Οργανισμού είναι η διευκόλυνση τόσο των παραγωγών αγαθών και υπηρεσιών, όσο και των εξαγωγών και των εισαγωγών. Ιδρύθηκε την 1-1-1995  ως συνέχεια της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT). Σήμερα αριθμεί 160 Κράτη-Μέλη, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Τρεις είναι οι επίσημες γλώσσες του Π.Ο.Ε. (Αγγλική, Γαλλική και Ισπανική).

Η εκδήλωση WTO Public Forum διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2006, ενώ το διάστημα 2001-2005 ήταν γνωστό με την ονομασία WTO Public Symposium. Αποτελεί τη μεγαλύτερη ανοικτή εκδήλωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, στην οποία συμμετέχουν ετησίως περίπου 1.500 άτομα από όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής.  Το βασικό θέμα του φετινού Δημόσιου Forum είναι το εξής "Γιατί το εμπόριο αφορά όλους μας / Why trade matters to everyone" και περιλαμβάνει τρεις ενότητες: εμπόριο και θέσεις εργασίας, εμπόριο και καταναλωτές, εμπόριο και Αφρική. Ο Οργανισμός έχει εκδώσει ένα τρισέλιδο ενημερωτικό έντυπο για τη συγκεκριμένη εκδήλωση

(σχετικός σύνδεσμος: http://www.wto.org/english/forums_e/public_forum14_e/theme_e.pdf ), τα κύρια σημεία του οποίου συνοψίζονται ως εξής:

1. Η διεθνής οικονομική κρίση του 2008 οδήγησε σε απώλεια περίπου πενήντα εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.

2. Περίπου 202 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο ήταν άνεργοι το 2013, ενώ πρέπει να δημιουργηθούν 400 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2022 για να μην αυξηθεί περαιτέρω η ανεργία.

3. Το 2011 το εμπόριο μεταξύ των Η.Π.Α. και άλλων έντεκα χωρών ωφέλησε 1,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μόνο στην Πολιτεία του Τέξας.

4. Η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου θα πρέπει να συνάδει με την προστασία αφενός των καταναλωτών (κανονισμοί για τα τρόφιμα και την υγεία) και αφετέρου του φυσικού περιβάλλοντος.

5. Η ανάπτυξη της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών οδηγεί αναπόφευκτα σε αναζήτηση νέου κανονιστικού πλαισίου για το εμπόριο διεθνώς.

6. Η Αφρική αποτελεί το νέο στοίχημα για την ανάπτυξη, καθώς την τελευταία δεκαετία έχει καταγραφεί μία αύξηση της τάξης του 5% σε πείσμα των προκλήσεων και των εμποδίων που απαντώνται σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Οι ξένες επενδύσεις έχουν τριπλασιαστεί και η κατανάλωση αναμένεται να διπλασιαστεί την επόμενη δεκαετία. Τα μεγάλα πλεονεκτήματα της Αφρικής είναι οι νέοι και οι γυναίκες. Το εργατικό δυναμικό είναι νεαρής ηλικίας, ενώ οι γυναίκες παίζουν σημαντικό ρόλο στο εμπόριο (σελίδα 3 του εντύπου του Π.Ο.Ε.). Το βασικό ερώτημα είναι πώς το εμπόριο μπορεί να συμβάλει στην ισότητα των φύλων και να βελτιώσει την εκπαίδευση και την υγεία του πληθυσμού των χωρών της Αφρικής.

Στο πλαίσιο της φετινής εκδήλωσης, διοργανώνεται διεθνής φωτογραφικός διαγωνισμός “selfie”, όπου ο καθένας μπορεί να στείλει μέχρι 1/9/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση selfie4trade@wto.org  μία “selfie” φωτογραφία για τον τρόπο που το εμπόριο επηρεάζει την καθημερινότητά του.