Μανιφέστο της UNESCO υπέρ της ισοτιμίας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην επιστήμη (Παρίσι, 24 Μαρτίου 2016).

 

ΣΧΕΤ.: α) το από 5-2-2016 έγγραφό μας με θέμα 

                "Στατιστικά στοιχεία για τις Ελληνίδες ερευνήτριες (Έκθεση UNESCO "Γυναίκες & Επιστήμη", Νοέμβριος 2015)": 

                 http://www.isotita.gr/index.php/news/2459

 

           β) το από 10-2-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την ανάγκη στήριξης των νέων ερευνητριών:

               http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/DT_10-02-2016_Statistika%20Stoixeia%20Ellinides%20Erevnitries.pdf

 

           γ) το από 11-2-2016 έγγραφό μας με θέμα

               "Μεγάλη απήχηση στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. της ανακοίνωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις Ελληνίδες ερευνήτριες":

                http://www.isotita.gr/index.php/news/2470

 

           δ) το από 24-2-2016 έγγραφό μας με θέμα

               "Δικτύωση της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης": http://www.isotita.gr/index.php/news/2495 .

              

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και το Ίδρυμα L’Oréal δημοσιοποίησαν από κοινού στη γαλλική πρωτεύουσα στις 24 Μαρτίου 2016 ένα Μανιφέστο για την ισοτιμία μεταξύ γυναικών και ανδρών στο χώρο των επιστημών με σκοπό την προώθηση της πρόσβασης των γυναικών στην επιστήμη ανεξαρτήτως επιπέδου, κλάδου ή εξειδίκευσης. Ο τίτλος του εν λόγω κειμένου είναι "Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη - For Women In Science (FWIS)" και απαρτίζεται από έξι προτεραιότητες:

 

α) ενθάρρυνση των κοριτσιών να εξερευνήσουν τα επαγγελματικά μονοπάτια της επιστήμης

 

β) εξάλειψη των εμποδίων σε βάρος της μακροχρόνιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας των γυναικών στο χώρο της επιστημονικής έρευνας

 

γ) προώθηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και θέσεις ευθύνης στο χώρο των επιστημών

 

δ) δημόσια αναγνώριση και επιβράβευση της συνεισφοράς των επιστημονισσών στην πρόοδο της επιστήμης και στην κοινωνία

 

ε) διασφάλιση της αρχής της ισότητας των φύλων σχετικά με τη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε επιστημονικά συνέδρια, επιτροπές και συμβούλια

 

στ) προώθηση της δικτύωσης των νέων επιστημονισσών με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, καθώς και την αξιοποίηση των ευκαιριών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

 

Για τον σκοπό αυτό, έχει δημιουργηθεί ένας ειδικός ιστότοπος στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα όπου δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, καθώς και πολίτες, άνδρες και γυναίκες, από όλο τον κόσμο καλούνται να στηρίξουν με την ηλεκτρονική τους υπογραφή το μήνυμα του Μανιφέστου: http://www.fwis.fr/en/manifesto .

 

Η διαδικασία είναι απλούστατη και το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο/η ενδιαφερόμενος/-η είναι να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμό του/της και την ηλεκτρονική του/της διεύθυνση σε ειδική πλαίσιο. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, αποστέλλεται αυτόματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του/της ενδιαφερόμενου/-ης απαντητικό ευχαριστήριο μήνυμα με τον αύξοντα αριθμό προσχώρησης στο Μανιφέστο. Ο κ.Διευθυντής Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικής Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. συμμετείχε στις 29-3-2016 σε αυτή τη διαδικασία και ήταν το 975ο άτομο που τάχθηκε υπέρ της ισοτιμίας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην επιστήμη από την ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας την προηγούμενη εβδομάδα.

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικής Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο της εξάλειψης των στερεότυπων αντιλήψεων για τους ρόλους των δύο φύλων σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.