Σας γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων και τη Μη Διάκριση δημοσιοποίησε πρόσφατα μία εμπεριστατωμένη έκθεση συνολικής έκτασης εξήντα σελίδων στην αγγλική γλώσσα με θέμα τη μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στην ελληνική έννομη τάξη. Η έκθεση εκπονήθηκε από την δικηγόρο κα Σοφία Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, μέλος του εν λόγω Ευρωπαϊκού Δικτύου, και αφορά τη δεκαοκτάμηνη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του 2014 έως την 1η Ιουλίου 2015.

 

Η έκθεση διαρθρώνεται σε δώδεκα ενότητες με επιμέρους κεφάλαια και απευθείας παραπομπές σε συγκεκριμένα νομοθετήματα. Έτσι, η προσεγμένη έκδοση της Ε.Ε. καθίσταται ένα χρήσιμο και αξιόπιστο εργαλείο σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών τόσο σε κρατικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων, επιστημονικών φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η θεματολογία της έκθεσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ζητήματα όπως

- η ίση αμοιβή και η ίση μεταχείριση στο χώρο εργασίας

- η προστασία της εγκυμοσύνης και της μητρότητας

- συνταξιοδοτικά συστήματα ανά κλάδο απασχόλησης

- η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα

- θέματα για τους/τις αυτοαπασχολούμενους/-ες

- ίση πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες χωρίς έμφυλες διακρίσεις

- η ανάγκη κύρωσης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας με ειδική αναφορά στον επιτελικό ρόλο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την ευόδωση της διαδικασίας (σελ. 48-49 της έντυπης έκδοσης)

- ο ρόλος των Ανεξάρτητων Αρχών, των κοινωνικών εταίρων και των συλλογικών συμβάσεων

- οι αρνητικές επιπτώσεις των Μνημονίων στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση όλων των εργαζομένων με τις γυναίκες να αποτελούν τον αδύναμο κρίκο στον ιδιωτικό τομέα (σελ. 59 της έντυπης έκδοσης).

 

Για τη διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται η σχετική έκθεση σε μορφή pdf , η οποία είναι διαθέσιμη χωρίς χρέωση από το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο των εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

http://bookshop.europa.eu/en/country-report-gender-equality-pbDS0416182/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000JHzGTA76;sid=J1DdQLeLGHDdeOC6oRFD59WuIIPbkxVIWwA= .

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  με σκοπό την αξιοποίηση όλων των εργαλείων στον αγώνα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την επίτευξη της νομικής και ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.