Σας γνωρίζουμε ότι οι πολιτικές και δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την ένταξη της διάστασης του φύλου στο χώρο της δημοσιογραφίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουν ήδη αναρτηθεί από την 9η Ιανουαρίου 2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα ΕυρωΦύλο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, εξασφαλίζοντας έτσι μία ευρύτατη προβολή εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος όχι μόνο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων όσο κυρίως για την ίδια τη χώρα μας, η οποία αναδεικνύει ένα πρόσωπο εξωστρέφειας και έντονης δραστηριότητας (σχετικός σύνδεσμος στην αγγλική γλώσσα: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/recent-policies-and-measures-women-and-media-taken-greek-general-secretariat-gender-equality ).

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (επίσημος φορέας τεκμηρίωσης και ανάλυσης της Ε.Ε. σε θέματα ισότητας των φύλων με έδρα το Βίλνιους της Λιθουανίας) επέλεξε να παρουσιάσει με έντονη γραμματοσειρά την τέταρτη ενότητα της επιστολής της Γ.Γ.Ι.Φ., η οποία αφορά το "Πλαίσιο της Γενεύης για τη Διεθνή Αναπτυξιακή Συνεργασία στον τομέα του Φύλου και των Μ.Μ.Ε." και τη συνεισφορά της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας σε αυτό (σχετικό το από 30-12-2015 έγγραφό μας με θέμα "Η ανάγκη της ένταξης της διάστασης του φύλου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Πλαίσιο της Γενεύης (Δεκέμβριος 2015)": http://www.isotita.gr/index.php/news/2405 ).

 

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, με την υποστήριξη της κας Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη των εποικοδομητικών συνεργασιών της Γ.Γ.Ι.Φ. με δημόσιους φορείς σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με σκοπό την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως πολιτική gender mainstreaming), καθώς και της αποτελεσματικότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης σε καιρούς έντονης αμφισβήτησης.